0(212) 970 9090 Medicana Ataköy Hastanesi

Testis kanseri nedir?

Testisler skrotum içinde yer alan erkek üreme bezleridir, testosteron ve sperm üretirler. Skrotum ise penisin altına sarkan gevşek bir deri torbasıdır.

Testis kanseri genç erkeklerde en sık görülen kanserdir ve neyse ki uygulanan tedavi yöntemleri ile en iyi tedavi edilebilen kanser türlerinden biri haline gelmiştir. Tanı konulan erkeklerin birçoğu hastalıktan tamamiyle kurtulabilmektedirler.

Testis kanseri türleri nelerdir?

Testis kanserlerinin yaklaşık %95’i germ hücresi adı verilen hücre tipinden gelişir ve iki tipi vardır;

Seminom

Seminomatöz olmayan (non-seminom) germ hücreli tümör

Seminom daha az agresif olan türdür ancak daha az görülmektedir. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde non-seminom tümörler görülmektedir.

Testis Kanseri için risk faktörleri nelerdir?

18-35 yaş arlığında olmak, inmemiş testis öyküsü olmak ve aile öyküsü ana risk faktörlerini oluşturmaktadır.

Testis Kanseri semptomları nelerdir?

Testiste meydana gelen ağrısız büyüme ve kitle en sık görülen semptomdur. Hastaların küçük bir kısmı ise kitlenin ani büyümesine bağlı meydana gelen ağrı veya testis iltihabı bulguları ile doktora başvurmaktadır.

Testis kanseri tanısı nasıl konulur?

Testis kanseri tanısı için doktorun eli ile yaptığı fizik muayene genellikle yeterli olmaktadır. Tanıyı desteklemek veya şüpheli olgularda netleştirmek için skrotal doppler ultrasonografi yapılmaktadır.

Hastalığı evrelendirmek ve tedavi planlaması yapmak için kan testleri (beta-HCG, AFP ve LDH), akciğer ve tüm batın kontrastlı bilgisayar tomografisi ve gereğinde beyin tomografisi veya MRI görüntülemeler yapılmaktadır.

Evreleme nedir?

Evreleme kanserin testis dışına yayılıp yayılmadığını (metastaz) belirlemek için kullanılır.

Evre I testis kanseri sadece testise sınırlı kanser olarak tanımlanır

Evre II testis kanseri karın içinde yer alan retroperitoneal lenf bezlerine yayılmış kanseri tanımlar

Evre III testis kanserinde ise kanser diğer organlara yayılmıştır.

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Radikal inguinal orşiektomi; kanser dokusunu içeren testisin cerrahi olarak çıkartılması tedavinin ilk basamağıdır. Testisin alınması öncesinde henüz çocuk sahibi olmamış çocuk isteyen veya tekrar çocuk sahibi olmak isteyen hastalara mutlaka sperm dondurma işlemi önerilmelidir.

Testisin alınması sonrasında patoloji sonucuna ve tetkikler sonrası yapılan evrelemeye göre ek tedavi seçenekleri gündeme gelecektir.

Evre I hastalıkta; patoloji sonucu seminom ise risk faktörlerinin durumuna göre takip veya tek doz karboplatin kemoterapisi, non-seminom ise takip veya tek kür sisplatin, etoposid, bleomisin kemoterapisi uygun tedavi yöntemleridir.

Evre II hastalıkta; patoloji sonucuna göre seminom tespit edilen hastalarda 3 kür sisplatin, etoposid, bleomisin kemoterapisi veya radyoterapi, non-seminomatöz hastalıkta ise cerrahi olarak retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu (RPNLD) veya 3 kür sisplatin, etoposid, bleomisin kemoterapisi tedavi yöntemleridir. Kemoterapide kullanılan ilaçlar ve kür sayısı bazı faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. RPNLD açık cerrahi, laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi yöntemler ile uygulanabilir. RPNLD, özel bilgi ve eğitim gerektirir bu nedenle bu cerrahiye ihtiyaç duyan erkekler bu konuda deneyimli olan doktorlara yönlendirilmelidirler.

Evre III hastalıkta; bu evrede her iki patoloji grubundada esas tedavi kemoterapidir. Kemoterapi şeması hastaların risk gruplarına göre belirlenmektedir.

Prof. Dr. Melih Balcı

Prof. Dr. Melih Balcı

Üroloji ve Robotik Cerrahi. Prostat, Böbrek, Mesana, Testis ve Robotik Cerrahi konularında uzman Prof. Dr. Melih Balcı