0(212) 970 9090 Medicana Ataköy Hastanesi

Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HIFU), kriyoterapi, fotodinamik terapi (PDT) ve fokal lazer ablasyonu (FLA) dahil olmak üzere ablasyon teknikleri, prostat dokusunu dondurarak veya lokal termal enerji üreterek yok etmek ve böylece tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bu ablasyon teknikleri prostat bezinin tamamına ya da sadece kanserle ilgili olduğu düşünülen kısmına uygulanabilmektedir.

Prostat kanserinin kesin tedavisinde radikal prostatektomi veya radyasyon tedavisine alternatif olarak ablasyon tekniklerinin rolü belirsizliğini korumaktadır. Lokalize hastalığı olan erkeklerde potansiyel avantajlar arasında, normal dokuyu korumanın yanı sıra nispeten invaziv olmayan bir prosedür kullanarak kanser hücrelerini yok etme yeteneği yer alır. Bu prosedürler minimal kan kaybı ve ameliyata göre daha az ağrı ile ilişkilidir ve tedavi sonrası iyileşme daha hızlıdır. Ayrıca ameliyat veya radyoterapi sonrasında görülebilen cinsel fonksiyon bozukluğu (Erektil disfonksiyon) ve idrar kaçırma gibi yan etkiler görülmemektedir.

Ancak uzun vadeli sonuçların kesin cerrahi veya RT ile eşdeğer olup olmadığı belirsizdir. Hastalık kontrol oranını ve yan etki profillerini diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırmak için ek deneyim ve daha uzun takip içeren çalışmalar gereklidir.

Ancak lokalize prostat kanseri için fokal tedaviler ile ilgili çalışmaların çoğunluğu henüz erken araştırma aşamasındadır. Fokal tedavilerin fonksiyonel sonuçları iyileştirdiğine ve olumsuz olayları en aza indirdiğine dair yüksek kaliteli kanıtlar olmasına rağmen, standart tedavi yöntemlerine göre onkolojik etkinliğinin kesin kanıtı hala beklemededir.

Prof. Dr. Melih Balcı

Prof. Dr. Melih Balcı

Üroloji ve Robotik Cerrahi. Prostat, Böbrek, Mesana, Testis ve Robotik Cerrahi konularında uzman Prof. Dr. Melih Balcı