0(212) 970 9090 Medicana Ataköy Hastanesi

1. M. Balcı. “Üst Üriner Sistem Ürotelyal Kanserlerinde Endoskopik Tedavi” Üroonkoloji Operatif Atlas, eds. Erturhan S, 93-98, TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No:21, İstanbul, 2020, ISBN: 978-605-68063-2-2 (Kitap Bölümü)  

2. Atan A, M. Balcı. “Ayarlanabilir Kemiğe Sabitlenen Askılar” Genitoüriner Sistem Protezleri Atlası eds. Kadıoğlu A, Çayan S, R. Onur, Demirtaş A, 273-278, TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No:20, İstanbul, 2020, ISBN: 978-605-68063-5-3 (Kitap Bölümü)  

3.  Aslan Y, M. Balcı. “Adrenal Lezyonların Değerlendirilmesi,” Güncel Üroloji, eds.  Kadıoğlu A, Yaman Ö, Taşcı Aİ, 1145-1150 TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No:18, İstanbul, 2018, ISBN: 978-605-68063-1-5 (Kitap Bölümü)  

4. Atan A, M. Balcı. “Üriner Kontinans Mekanizmaları,” Güncel Üroloji, eds. İ. Seçkiner, Ö. Bayrak, 183-186, TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No:9, İstanbul, 2016 ISBN: 978-605-83191-2-7 (Kitap Bölümü)  

5.  Balcı M, Tuncel A. “Mesane Kanserinde İdrar Belirteçlerinin Son Durumu,” Mesane Kanseri Güncelleme, ed. A. Tuncel, 71-78, Türk Üroloji Akademisi Yayını No:3, İstanbul, 2015,  ISBN: 978-975-00112-7-6 (Kitap Bölümü)

6.  Atan A, R. Onur, Balcı M. “Erkekte Kemik Askı Slingler ve Ayarlanabilir Kemik Askı Slingler” Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi, eds. R. Onur, Ö. Bayrak, 387-396, Türk Üroloji Akademisi Yayını No:2, İstanbul, 2015, ISBN: 978-975-00112-5-2 (Kitap Bölümü)

Prof. Dr. Melih Balcı

Prof. Dr. Melih Balcı

Üroloji ve Robotik Cerrahi. Prostat, Böbrek, Mesana, Testis ve Robotik Cerrahi konularında uzman Prof. Dr. Melih Balcı